סניפט קטן שמאפשר לסדר מוצרים לפי הסדר בכל עמוד רגיל או קטגוריה

סניפט קטן שמאפשר לסדר מוצרים לפי הסדר בכל עמוד רגיל או קטגוריה

במזהה שאילתא לכתוב prquery if( function_exist...

במזהה שאילתא לכתוב prquery

if( function_exists('acf_add_local_field_group') ):
acf_add_local_field_group(array(
	'key' => 'group_6162b054f3791',
	'title' => 'סידור מוצרים שאילתה',
	'fields' => array(
		array(
			'key' => 'field_6162b0731c541',
			'label' => 'שאילתא',
			'name' => 'product_query',
			'type' => 'relationship',
			'instructions' => '',
			'required' => 0,
			'conditional_logic' => 0,
			'wrapper' => array(
				'width' => '',
				'class' => '',
				'id' => '',
			),
			'post_type' => array(
				0 => 'product',
			),
			'taxonomy' => '',
			'filters' => array(
				0 => 'search',
				1 => 'post_type',
				2 => 'taxonomy',
			),
			'elements' => array(
				0 => 'featured_image',
			),
			'min' => '',
			'max' => '',
			'return_format' => 'id',
		),
		array(
			'key' => 'field_6163f912266e0',
			'label' => 'הגבלת כמות מוצרים',
			'name' => 'product_query_limit',
			'type' => 'text',
			'instructions' => '',
			'required' => 0,
			'conditional_logic' => 0,
			'wrapper' => array(
				'width' => '',
				'class' => '',
				'id' => '',
			),
			'default_value' => '',
			'placeholder' => '',
			'prepend' => '',
			'append' => '',
			'maxlength' => '',
		),
	),
	'location' => array(
		array(
			array(
				'param' => 'page',
				'operator' => '==',
				'value' => '16',
			),
		),
		array(
			array(
				'param' => 'taxonomy',
				'operator' => '==',
				'value' => 'product_cat',
			),
		),
	),
	'menu_order' => 0,
	'position' => 'acf_after_title',
	'style' => 'default',
	'label_placement' => 'top',
	'instruction_placement' => 'label',
	'hide_on_screen' => '',
	'active' => true,
	'description' => '',
));
endif;

add_action( 'elementor/query/prquery','gs_products_custom_order');
function gs_products_custom_order( $query ){
	//if ( get_field( 'field_name' ) ):
	$products='';
	$product_query_limit='';
	if(is_archive()):
		$term = get_queried_object();
		$products = get_term_meta($term->term_id,'product_query', true);
		if(empty($products)):
			$query->set('taxonomy','product_cat');
			$query->set('term',$term->slug);			
		endif;
		$product_query_limit = get_term_meta(get_the_ID(),'product_query_limit', true);
	else:
		$products = get_post_meta(get_the_ID(),'product_query', true); 
		$product_query_limit = get_post_meta(get_the_ID(),'product_query_limit', true);
	endif;
	
	$query->set('posts_per_page', $product_query_limit );
	$query->set('post_type', [ 'product' ] );
	$query->set('orderby','post__in');
	$query->set('order','DESC');
	$query->set('post__in',$products);
	
};Code language: PHP (php)

נשמח לקבל תכנים נוספים שלדעתכם יכולים לעניין את קהל היעד

פרטי יצירת קשר
דילוג לתוכן