הוספת שדה קומה לצ'קאאוט של ווקומרס

הוספת שדה קומה לצ'קאאוט של ווקומרס

אפשר לשנות לאיזה שדה שתרצו // Hook in add_fi...

אפשר לשנות לאיזה שדה שתרצו


// Hook in
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );

// Our hooked in function – $fields is passed via the filter!
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
   $fields['shipping']['the_floor'] = array(
  'label'   => __('קומה', 'woocommerce'),
  'placeholder'  => _x('קומה', 'placeholder', 'woocommerce'),
  'required' => true,
  'class'   => array('form-row-wide'),
  'clear'   => true,
  'priority' => 61
   );

   $fields['billing']['the_floor'] = array(
    'label'   => __('קומה', 'woocommerce'),
    'placeholder'  => _x('קומה', 'placeholder', 'woocommerce'),
    'required' => true,
    'class'   => array('form-row-wide'),
    'clear'   => true,
    'priority' => 61
     );

   return $fields;
}

/**
 * Display field value on the order edit page
 */
 
add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address', 'my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 );

function my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta($order){
  echo '<p><strong>'.__('קומה').':</strong> ' . get_post_meta( $order->get_id(), '_the_floor', true ) . '</p>';
}Code language: PHP (php)

נשמח לקבל תכנים נוספים שלדעתכם יכולים לעניין את קהל היעד

פרטי יצירת קשר
דילוג לתוכן